راه ارتباطی با ما

مازندران  – شهرستان نکا – خیابان انقلاب –  جنب پل – پاساژ شهمیری – دفتر انجمن دیابت استان مازندران

۰۹۱۱۷۷۱۰۷۴۴