ساختار سازمانی انجمن دیابت مازندران

بهروز منصورکوهی

مدیر و رئیس انجمن

بهروز منصورکوهی

قائم مقام و معاون روابط عمومی

مهناز قبادی ​

مشاور مدیر عامل

میرزاعلی درخشانی

دکتر صالحی

معاون حقوقی

دکتر صالحی

معاون اجتماعی

طیبه قاضی پور

معاون ارتباطات

لیلا نجف پور

مسول صندوق خانواده دیابت

دکتر مهدی پور

معاون مشارکت ها

سید ولی دوستدار

معاون ورزشی بانوان

فرزانه نجف پور

معاون آموزش

الهام زارعی

مسول کمیته ها

محمد علی درزمان

معاون ورزشی آقایان

فرهاد نیک قامت

معاون فرهنگی

فاطمه دهقانی

معاون کودکان

فاطمه میرزایی

معاون تحقیقات و پژوهش

اکبر دارابی

مدیر صندوق خانواده دیابت

مهدی البرزی

مسئول بازرسی

احمد علی بیگی

دیابت مازندران

بزودی ...

بزودی ...